Арабска калиграфия - стилът Тулут


     Стулът Тулут е формулиран през 7 век, по времето на Умаядския халифат, но не се развива напълно до края на 9 век. Името му означава 'третина' - може би заради отношението на правите линии към кривите, или поради факта, че размерът на буквите е равен на една трета от размера на другите популярни по това време шрифтове. Въпреки че се е използвал рядко за писане на Светия Коран, стилът Тулут се е радвал на огромна популярност при украсяването на калиграфски надписи, заглавия и емблеми, и все още е един от най-значимите орнаментални стилове.
      Шрифтът се характеризира с извити букви, изписани с закривена горна част, сързани помежду си и често преплитащи се, образувайки по този начин ръкописен поток с обилни и често сложни пропорции. Тулут е известен заради умело изработените графики и забележителната си пластичност.


"Аллах научи човека на онова, което не е знаел."
(Коран, Сура 96, Ал-алак, стих 5)"О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате."
(Коран: Сура 49 Ал-худжурат, Стих 13.)

Стилът Дийуани

Повече информация за арабската калиграфия и изкуство можете да намерите на http://www.islamicart.com/.