Полезни инструменти за Интернет


Това е една полезна страница с инструменти, които написах за един от последните проекти, по които работя - WebSitePulse.comПроверка на WWW страница

Проверява статуса и времето за което се отваря въведената WWW страница и извежда допълнителна информация за HTTP сървъра и страницата (ако има такава).

Моля въведете URL (пример: http://www.diado.net/index.php)


WHOIS

Извежда информация за собственика и/или администратора на Интернет име.

Моля, въведете име (пример: diado.net)


Проверка на име или IP адрес

Показва IP адреса отговарящ на избраното име и обратно.

Моля, въведете име на домейн (приме: diado.net)


PING

Показва статистика за връзката с определен сървър.

Моля, въведете име или IP адрес (пример: www.diado.net)


Traceroute

Показва пътя по който пакетите стигат до избрания сървър.

Моля, въведете име или IP адрес (пример: www.diado.net)
Подобрена версия на тези и други инструменти можете да намерите на: https://www.websitepulse.com/tools