Замъкът Neuschwanstein - Тронна зала


Тронната зала е една от най великолепните стаи в дореца. Тя е замислена във Византийски стил за да отговаря на залата на Граала от Вагнеровата опера "Пърсивал". Украсата изобразява кралска особа извършваща свети дела, като кулминацията й е една огромна мозайка на Исус Христос заобиколен от девет канонизирани рицари от Средновековието надвесена над мястото за трона, който никога не е бил поставян там. Внимание заслужава и картината на Свети Георги, на фона на която е изобразен четвътия замък планиран от крал Лудвиг - Фалкенщайн.